တိမ္းပါး ေျခရာ

Saturday, May 1, 2010
ကမ္းစပ္ တစ္ခု၌
ပထမတြင္ ေျခရာႏွစ္စံု

ဒုတိယ ေျခလွမ္း
တစ္စံု က်န္၍

တတိယ ေျခလွမ္း
ႂကြလွမ္းစဥ္၌

လႈိင္းပုတ္ေလသမို႔
ေျခရာေတြ တိမ္းပါးၾကသည္။


2 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

chocothazin said...

ဒါ သဘာဝပါပဲေလ။
ကမ္းစပ္မွာ ေၿခရာက်န္ႏိုင္ပါ့မလား။

ညီညီေထြး said...

ဒါမွန္တာေပါ့ဗ်ာ.... ဘ၀တစ္ခုကို ေလွ်ာက္တယ္.... သားေတြ သမီးေတြ ေမြးဖြားလို႔ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ထင္က်န္တယ္...... တတိယမ်ဳိးဆက္ေတြ ထင္က်န္မယ့္ဆဲဆဲမွာ ကိုယ့္ကို ေသမင္းဆိုတဲ့ လႈိင္းက ျမဳိခ်တိုက္စားသြားတယ္.... (ဒီကဗ်ာကို ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ဒီလိုပဲျမင္ပါတယ္.... ဦးရွင္ ေျပာခ်င္တာနဲ႕ကြဲရင္ ကြဲလိမ့္မယ္... )

ခင္မင္တဲ့
ညီညီေထြး