အာ႐ုဏ္ဦးမွာ ထြန္းသည့္ စႏၵာ

Sunday, November 14, 2010
ညဦး ညလယ္
ညသန္းေခါင္၌
ေမွာင္မိုက္ပါဘိ
အေမမ႐ွိ
သားမီးရင္၀ယ္
ေမွာင္ရယ္ႀကီးစိုး
အိုး............

ေၾကာက္.. ေၾကာက္လိုက္တာ

အေမွာင္ရယ္ဆံုး
အာ႐ုဏ္တက္ေတာ့
အိုဘယ့္....ဘယ္လို...
အာ႐ုဏ္မွာရယ္
လမင္းတစ္စင္း
ထြန္းလင္းေနလို႔........1 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog