ေရာင္းရန္မဟုတ္

Friday, April 30, 2010
အိပ္မက္ဆန္ေသာ ျပခန္း
ခဏတာ ၀င္ေရာက္ခဲ့
သူ႔အလွ၊ သူ႔ရနံ႔
သူ၏ ေမွာ္ဆန္ေသာ ကခ်က္မွာ
စီးေမွ်ာေနရင္း
စိတၱဇည အေမွာင္ၾကားမွာ
လွ်ပ္ေရာင္က ျဖက္ခနဲ
ေရာင္းရန္မဟုတ္ စာတမ္းထိုးထားသည္။

2 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

ေႏြးေနျခည္ said...

Not for sale! :)

မိုးခါး said...

မေရာင္းဘူးဆို ခဏငွားရင္ေရာ ရလား မသိဘူးေနာ္ .. :P