သံလြင္ပ်ဳိ

Thursday, October 22, 2009
ေတာေတာင္လွ်ဳိေျမာင္
ရစ္ပတ္ေခြဆင္း
တံခြန္ေရစီးသို႔
ေဒါမာန္ဟုန္ အခါတစ္လွည့္နဲ႔
မာယာ႐ွင္ မိန္းမငယ္တစ္ဦးလို
သိမ္ေမြ႔ဟန္ ျမဴကာေခ်ာ့ကာျဖင့္
ခံယူခ်က္ ျပင္းျပသူ
နယ္ေျမၾကမ္းလမ္း၌
ျမဴၾကား၀ယ္ ၿပံဳးၿပံဳး
ယမ္းခိုးေ၀ လမ္းခရီးမွာ
ဟန္လဲမပ်က္
မာန္နဲ႔ဆက္လို႔
မုတၱမဆံု ျမစ္သံုးသြယ္၀ယ္
သံလြင္ပ်ဳိ အဆံုးသတ္တယ္
ဘာက်န္ခဲ့ေလး.....

ယေန႔မွသည္.........

Friday, October 2, 2009
ပန္းကဗ်ာ ရင္မွာပြင့္ၿပီမို႔
မိုးထက္ယံ ေလဟုန္အေႏွာ့မွာ
ငွက္ေမာင္ႏွံ ေတးသီက်ဴးပါလို႔
မုန္တိုင္းငယ္ ထန္ပါေလ့ေစေတာ့
မိုးႀကိဳးသြယ္ ႀကံဳလာခဲ့ေစဦး
တြဲလက္ကယ္ မျဖဳတ္တမ္းရယ္နဲ႔
ယေန႔မွသည္ ႏွစ္တစ္ရာတိုင္ေလေအာင္
ေရျပင္ ေ၀ဟင္ ေျမျပင္ထက္အႏွံ႔မွာ
ငွက္ေမာင္ႏွံ သစၥာစကားသံမ်ား
ပ်ံ႕လႊင့္ကာ ထင္က်န္ရစ္ေစသား......