အခ်စ္ဆိုသည္မွာ

Saturday, September 6, 2008
တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး
ရင္ခုံသံျခင္း
နားလည္မႈမ်ားကို
ေျပာျပဖို႔ရန္
ေခါင္းစဥ္မရွိ၍
ဤအခ်စ္ဆိုေသာ
ပညတ္ကို
သတ္မွတ္ၾကေလသည္.....
ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ
ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ ရင္ခံုသံပင္
ျဖစ္ေတာ႔သည္..........
ထို႔ေၾကာင္႔ ရင္ခံုသံျခင္း
မတူညီၾက၍ အခ်စ္သည္လည္း
မတူညီႏိုင္ေပ...........

2 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

မသက္ဇင္ said...

ရင္ခုန္သံေတြ မ်ားေနလား ရွင္ရဲထြတ္ေရ
သိပ္မမ်ားနဲ႔။ ကဗ်ာထဲမွာရွင္ရဲထြတ္ရဲ႔ ရင္ခုန္
သံေတြေတြ႔ ေနရတယ္။ ရွမ္းေလးေရ
ရွင္ရဲထြတ္ အေၾကာင္း ေရာက္ေတာ႔မယ္

မိုးေျပး said...

အစ္ကိုေရ အခ်စ္ဆိုတာ အခ်ိဳးက်က် ေဖ်ာ္စပ္ထားတဲ့
ေကာ္ဖီ တစ္ခြက္လို ့ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ကေတာ့ ခါးသက္သက္အရသာက အလိုက္ဖက္ဆံုးထင္တယ္။"တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး
ရင္ခုံသံျခင္း
နားလည္မႈမ်ားကို
ေျပာျပဖို႔ရန္
ေခါင္းစဥ္မရွိ၍" အႀကိဳက္ဆံုးပဲ အစ္ကိုေရ