ေတာင္ဇလပ္

Saturday, July 5, 2008
နန္းထိုက္ကာေတာ္မ၀င္ေပမဲ႔
လန္းဆတ္ျဖာႏွင္းမွဳန္ၾကားမွာလွ
ဟိုးအျမင္႔မွာဇလပ္ပန္းရယ္၀င္႔တယ္
ထားသက္လ်ာပန္လိုကပန္ေတာ႔
ေၾကြဆင္းကာဆက္သပါ႔မယ္.....

( ေတာင္ေပၚမွေျမျပန္႔အတြက္ )

5 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

ကုိသက္ေနာင္(phoeniz) said...

နန္းထုိက္ကာ ေတာ္၀င္တဲ့သဇင္
လန္းဆတ္ျဖာ ပင္ယံထက္မွာတင့္
ပန္းတုိ ့ရယ္ ဘုရင္မ ကုိမွ
ထားသက္လ်ာ ပန္ခ်င္ပ ဆိုလဲ
ေျခြဆင္းေအာင္ ဆက္သပါ့မယ္

ထားသက္လ်ာ အလိုရွိရင္ျဖင့္
ေကာင္းကင္တမြတ္ ၾကယ္ကုိဆြတ္
ဓူ၀ံၾကယ္ ေတာင္ဘက္ေရြ ့ပါ့မယ္
ယံုၾကည္ကာ အားကုိးစမ္းပါေရာ့
ေမာင္တို ့ေယာက်္ား။

(ကဲ... စိတ္ကူးထဲ ရွိတာ ခ်ေရးခဲ့ၿပီဗ်ိဳ ့)

စိုင္းစိုင္းလား႐ွဳိး said...
This comment has been removed by the author.
စိုင္းစိုင္းလား႐ွဳိး said...
This comment has been removed by the author.
ေဆာင္း said...
This comment has been removed by the author.
ေဆာင္း said...

နန္းမထုိက္သာ ေငြလြစံပါယ္
လန္းဆန္းဘြယ္ ေမြးထံုးသင္းတာပ
ထားသက္လ်ာ ဆံေခြႏဲြ ့ထက္၀ယ္
တန္းသြယ္ကာ ကံုးသီျပံဳးပန္းျခယ္
ေျကြလုလု ေမာင့္နွလံုးသားပါ ဆက္သပါ့မယ္။