မူကြဲပံုကြဲ

Saturday, July 5, 2008
ဤႏွစ္ဦးမွ
ေက်ာက္ဦးစတင္
ခ်စ္ျခင္းစီထား
ေက်ာက္စာမ်ားမွ
ေနာင္လာေနာက္သား
မွတ္သားေစရာ
ထိုးရစ္ေစသား
တို႔ႏွစ္ဦးမွ
မူကြဲပံုကြဲ
သ႑ာန္ကြဲ၍
ေက်ာက္စာမ်က္ႏွာ
ထြင္းထုခ်န္ရစ္
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင္႔
တည္ရစ္ေစေသာ၀္.....

1 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

Republic said...

ကဗ်ာေလးေတြ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္ဗ်ာ