မက္မေျပ

Sunday, December 21, 2008
ပင္လယ္ကျပာ
ေရကဆာလို႔
ခ်စ္သူမ်က္ႏွာ
ေရႊရုပ္လႊာလို
ပင္လယ္ေရေသာက္
ငတ္မေပ်ာက္သို႔
ေသာက္ေလေသာက္ေလ
ငတ္လို႔မေျပ
ခ်စ္ေလခ်စ္ေလ
မက္မေျပဘူး
မက္မေျပဘူးကြယ္...

2 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

kiim said...

ေသာက္ေလေသာက္ေလ
ငတ္မေၿပ..ပင္လယ္ေဟ့ပင္လယ္..ဟိဟိ
ေၾကာ္ညာ၀င္ေနတာ..
ေနာက္တာေနာ္..
ကဗ်ာေလးေကာင္းတယ္.. :)

Dream said...

ဟင့္... တူညားနာမယ္ဂ်ီး ယူတယ္...
မက္က ဘာလုိ႔မေျပတာရဲ... ဟားဟား

မက္မက္ကိုမ်ားေပါဒါရားယို႔။... ဟိဟိ


ကဗ်ာေကာငး္ေလးတခုကို အားေပးသြားတယ္.. တာ့တာ
:P