ေနညိဳခ်ိန္

Saturday, November 8, 2008
ေနလည္းညိဳၿပီ
ေလလည္းၿပိဳၿပီ
ေျခလွမ္းတစ္စံု
ဘံုနန္းဆီသို႔...

3 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

အညၾတ (ေခတၱ နယူးေယာက္ခ္) said...

အ သက္ ၾကီး လာ ရင္ ေတာ့ ဒီ လုိ ပါ ဘဲ ဗ်ာ။ ဘုံ နန္း ကုိ ဘဲ သြား ဖုိ႕ ျပင္ ရ မွာ ေပါ့ ေနာ္ အ ကုိ။

ႏွင္းပြင့္ျဖဴ said...

ဘံုနန္း. ဘယ္ဘံုနန္းလဲ သိေနတယ္ေနာ့္
ေဟးေဟး

GreenGirl said...

သြားရင္ ငါ့ကိုလည္းေခၚဦးေနာ္ :P