အိပ္မက္

Friday, August 29, 2008
အိပ္မက္သည္
ခ်စ္သူေရာ
မုန္းသူေရာ
ေရာေႏွာသည့္
ခံစားမႈ......
ေတြေ၀ေသာ
အိပ္မက္သည္
ခ်စ္သူကို
လက္လြတ္သည္...
ေသခ်ာေသာ
အိပ္မက္သည္
ခ်စ္သူကို
ပိုင္ဆိုင္သည္....
ထို႔ေၾကာင္႔ဤ
သမိုင္းသည္
ကိုယ္တိုင္ေရး
၀တၳဳပင္
ျဖစ္ေတာ႔သည္ ။

1 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

Dream said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ကဗ်ာေလးပါလားဦးဦးရ..
ဘာပဲေျပာေျပာDreamကေတာ့မေသခ်ာတဲ့အိမ္မက္တစ္ခု
ကိုပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင့္ကွ်္အ၇ာက္ုိအိမ္မက္ဟုသာေခၚသည္ေပါ့။
အိမ္မက္ဆိုတာတကယ္ေတာ့ကိုယ့္စိတ္ကူးေတြကို
ျပန္ေျပာျပေနတဲ့ပံုျပင္တစ္ခုေပါ့။