ေလလံ

Thursday, July 17, 2008
ႏွလံုးသား ေလလံပစ္သံမ်ား
ေၾကးေခၚ ေမာင္းသံၾကားမွာ
တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္
ေျမွာက္ဖို႔ရန္ အားမရွိေလေတာ႔
အရွဳံးသမားရယ္ ေနရစ္ေပါ႔

1 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

ပန္းခရမ္းျပာ said...

အရွဳံးသမားေလး ေအာင္ႏိွဳင္ပါေစ။