အေမ

Thursday, June 19, 2008
ေရႊရတုကို (၄၇၄၅)ရက္ေက်ာ္ခဲ႔ၿပီေနာ္
ရဲရင္႔တဲ႔ေမတၱာ ၊ ေပးဆပ္တဲ႔စြမ္းအား
ေထြးပိုက္တဲ႔အၾကင္နာေတြနဲ႔
သားသမီးေတြကိုအၿမဲကာကြယ္ခဲ႔တဲ႔အေမ
ယေန႔မွအစအေမ႔ရဲ႕ဘ၀မွာေရွ႕ဆက္ၿပီး
အလင္းေရာင္ေန႔ရက္မ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ႏူိင္ပါေစ။

0 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။: