တစ္ခန္းရပ္ျပဇါတ္

Wednesday, June 18, 2008
ဇါတ္ဆရာအလိုက်
ဇါတ္ေကာင္ေတြရဲ႕ဘ၀မွာ
ကႀကိဳးေတြစံုလင္ခဲ႔လည္း
ဟန္ခ်က္ေတြပ်က္ခဲ႔ရကာ
ဇါတ္လမ္းကအလြမ္းတစ္ပိုင္းနဲ႔
တစ္ခန္းထဲနဲ႔ရပ္ခဲ႔တာ
( လံုး၀ ) ကိုတစ္ခန္းထဲပါ.....

1 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။:

ကိုရင္ညိန္း said...

` ကႀကိဳးေတြစံုလင္ခဲ့လည္း
ဟန္ခ်က္ေတြပ်က္ခဲ့ရတာ ´
အဲဒီပါဒေလးကို ႀကိဳက္တယ္ဗ်ာ