အိမ္ျပန္ခ်ိန္

Monday, June 9, 2008
ေဆးလိပ္လည္းတို
ေနလည္းညိဳ
ငါ႔ကို အိမ္ျပန္ပို႔ပါေတာ႔

ကြယ္လြန္သူ ဦးတင္မိုးရဲ႕ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ပါ..

0 ေ၀ဖန္ထားပါတယ္။: